Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir
Bismil Atıksu Projesi

Bismil Atıksu Projesi

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Bismil Atıksu Projesi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olup projenin son faydalanıcısı Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) ‘dir. Projenin genel amacı, kurulacak atıksu arıtma tesisi ve atıksu toplama sistemi ile çevrenin korunmasıdır. AB müktesebatındaki suyla ilgili stratejilere ve politikalara ülkemizin genel uyumu artırılacak ve ülkemizde entegre su yönetimi oluşturarak, çevre kirliliği minimum seviyelere indirilecektir. Bu sayede, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılım süreci de hızlandırılmış olacaktır.

Son Gelişmeler