Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Bismil Atıksu Projesi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olup projenin son faydalanıcısı Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) ‘dir. Projenin genel amacı, kurulacak atıksu arıtma tesisi ve atıksu toplama sistemi ile çevrenin korunmasıdır. AB müktesebatındaki suyla ilgili stratejilere ve politikalara ülkemizin genel uyumu artırılacak ve ülkemizde entegre su yönetimi oluşturarak, çevre kirliliği minimum seviyelere indirilecektir. Bu sayede, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılım süreci de hızlandırılmış olacaktır.


Atıksu projesi, Diyarbakır ili Bismil ilçe merkezinde hayata geçirilmektedir. Dicle Nehrinin içinden geçtiği Bismil ilçesi, Diyarbakır’ın en önemli tarım merkezlerinden biridir. Dicle Nehri, Bismil'de tarımın yaşam kaynağıdır. Dicle Nehri, proje bittikten sonra daha yüksek su kalitesine sahip olacağından, tarımsal verimlilikte artış olması beklenmektedir.


IPA II çerçevesindeki bu proje dahilinde, arıtma aşamasında, atıksu içindeki katı maddeler, biyolojik olarak parçalanabilen organik maddeler, patojenik organizmalar ile azot ve fosfor atıksudan uzaklaştırılacak ve bu sayede;

• Dicle Nehri’nin kirlenmesinin önüne geçilerek, nehirde yaşayan canlıların yaşam koşullarını tehdit eden su kirliliği azaltılacak,
• Çevre kirliliği en aza indirilecek,
• Yer altı sularının kirlenme riski en az seviyelere indirilecek,
• Atıksu, doğaya zarar vermeyecek su kalitesine getirilecektir.
Arıtma tesisinin 1. kademe için günlük ortalama arıtma kapasitesi 12.453 m3 olacaktır.


Tractebel GkW GmbH liderliğindeki konsorsiyum tarafından yüklenilmiş olan Teknik Destek ve Kontrolörlük Hizmet Sözleşmesi kapsamında, aşağıdaki işler gerçekleştirilmektedir;

1- Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi için teknik destek faaliyetleri yapılmaktadır. Bu kapsamda benzer projelere ziyaretler gerçekleştirilecek, proje görünürlüğü için farkındalık yaratma programları uygulanacak ve çamur yönetim planı hazırlanacaktır.
2- İnşaat faaliyetleri öncesi, uygulama aşamasında ve inşaat faaliyetleri sonrasında çeşitli kontrolörlük işleri yapılacaktır


Teknik Destek ve Kontrolörlük Hizmet Sözleşmesi ile Yapım Sözleşmesi toplam bedeli 9.877.060, 36 Avro olup, yapım süresi 730 gündür. Projenin %85’i Avrupa Birliği, %6,75’i Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve kalan %8,25’i Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi/DİSKİ Genel Müdürlüğü tarafından finanse edilmektedir.

Bu kıymetli yatırım, hem halkımız ve gelecek nesillerimizin sağlığının korunmasına hem de ilçemizin zengin ekosisteminin yararına büyük katkı sağlayacaktır.

İlgili Resimler