DİSKİ Genel Müdürlüğü: Bismil Atık Su Arıtma Tesisi’nin Nihai Faydalanıcısıdır.
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı - Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü: Projenin Sözleşme Makamıdır.
Proje Uygulama Birimi: DİSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulmuş olan ve Nihai Faydalanıcıyı temsil eden birimdir.
Müşavir: Teknik destek ve inşaat kontrolörlük hizmetini yürüten Tractebel GkW GmbH liderliğindeki konsorsiyumdur.
Yapım Yüklenicisi: Bismil Atık Su Arıtma Tesisinin ve Kolektörlerin yapım işini gerçekleştiren Gündoğu İnşaat Ltd. Şti. liderliğindeki iş ortaklığıdır.