10.11.2021 AYLIK PROJE TOPLANTISI10.11.2021 tarihinde proje aylık toplantısı, DİSKİ Proje Yönetim Birimi’nden Mehmet Selim Araz, Murat TABAN ve Serhad ÇOLAK ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan Güven Seydioğlu katılımı ile gerçekleştirildi. Toplantı başlamadan önce saha ziyaretleri yapılarak, ziyaretçilere projenin geldiği aşama ile ilgili olarak bilgilendirme yapıldı.