01-02-22 Aylık Toplantısı01.02.2022 tarihinde Bakanlık, Proje Yönetim Birimi (DİSKİ) ve Müşavir firmanın katılımıyla Steering Committee Meeting gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca 02.02.2022 tarihinde Bakanlık, Proje Yönetim Birimi, Müşavir ve Müteahhit firmasının katılımıyla Aylık İlerleme Toplantısı yapılmıştır.

Katılımcılar:

-Güven SEYDİOĞLU (Bakanlık)
-Mehmet Sait ÇİÇEK (Bakanlık)
-Selim ARAZ (DİSKİ)
-Serhad ÇOLAK (DİSKİ)
-Murat TABAN (DİSKİ)
-Müşavir firma yetkilileri
-Müteahhit firma yetkilileri