PROJE HAKKINDAAvrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Bismil Atıksu Projesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olup projenin son faydalanıcısı Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) ‘dir. Projenin genel amacı, kurulacak atıksu arıtma tesisi ve atıksu toplama sistemi ile çevrenin korunmasıdır. AB müktesebatındaki suyla ilgili stratejilere ve politikalara ülkemizin genel uyumu artırılacak ve ülkemizde entegre su yönetimi oluşturarak, çevre kirliliği minimum seviyelere indirilecektir. Bu sayede, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılım süreci de hızlandırılmış olacaktır.

PROJE UYGULAMA BİRİMİ

HABERLER

KURUMSAL ÇERÇEVEDİSKİ Genel Müdürlüğü: Bismil Atık Su Arıtma Tesisi’nin Nihai Faydalanıcısıdır.
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı - Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü: Projenin Sözleşme Makamıdır.
Proje Uygulama Birimi: DİSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulmuş olan ve Nihai Faydalanıcıyı temsil eden birimdir.
Müşavir: Teknik destek ve inşaat kontrolörlük hizmetini yürüten Tractebel GkW GmbH liderliğindeki konsorsiyumdur.
Yapım Yüklenicisi: Bismil Atık Su Arıtma Tesisinin ve Kolektörlerin yapım işini gerçekleştiren Gündoğu İnşaat Ltd. Şti. liderliğindeki iş ortaklığıdır.

İLETİŞİMToptancılar Sitesi Bitişiği, Bağcılar Mahallesi, Yenihal Caddesi, - 21050 Bağlar - Diyarbakır / Türkiye+90 (530) 095 36 62


bilgi@bismilatiksu.com